Giecz (dla zwiedzających)

500x500
500x500

OFERTA

 

Najstarszy gród czasów piastowskich i kolebka piastowskiej ekspansji. Giecz to miejsce pełne tajemnic, w którym rozpoczętą budowę pierwszego na terenach Polski pałacu książęcego. To właśnie tu znajdują się pozostałości jednej z najstarszych budowli chrześcijańskich w Polsce. Dzisiaj Giecz jest miejscem edukacji i ciekawej rozrywki.

 

 

 

500x500

ZBIORY

 

Pozostałości przedpaństwowego grodu i fundamentów pałacu książęcego. Drewniany kościół św. Jana mieści się na fundamentach jednego z najstarszych przedromańskich kościołów w Polsce. Poza zbiorami architektonicznymi, szczególne miejsce zajmuje szyszak wielkopolski, uwieczniony na płótnach mistrza Matejki.

 

500x500

WYSTAWY

 

 

Terra Sancta. Giecz w monarchii piastowskiej” to wystawa, która ukazuje szczególne znaczenie Giecza dla dynastii Piastów, które bardzo wyraźnie zaznacza się już od tzw. okresu plemiennego. Tytuł wystawy nawiązuje do szczególnej więzi łączącej dynastię Piastów z Gieczem, prawdopobną siedzibę rodową, który mógł stanowić dla niej swoistą terra sancta.

 

 

Wirtualny spacer

Aktualności

Giecz 1

01/07/2015

giecz 1