Grzybowo (dla zwiedzających)

500x500
500x500

OFERTA

 

Największy z grodów domeny piastowskiej. Dziś wyraźnie widoczne w krajobrazie grodzisko pozwala odczuć przestrzeń średniowiecznej osady. Dysponujący nowoczesnym pawilonem ośrodek stwarza doskonałe warunki zarówno dla turystów zafascynowanych historią, jak i do prowadzania zajęć edukacyjnych.

 

500x500

ZBIORY

 

Najważniejszy element zbiorów stanowią pozostałości potężnych wałów grodowych chroniących osadę. Dziś teren grodziska to kilka hektarów przestrzeni, obrazujących potęge piastowskiej dynastii. W grzybowskich zbiorach znajdują się obiekty z różnych materiałów i epok: zaczynając od najwcześniejszych osadników i ich kamiennych narzędzi, po średniowieczne wytwory z poroża i metali.

 

500x500

WYSTAWY

W nowoczesnym pawilonie inspirowanym średniowieczną bramą grodową mieści się wystawa "Gród Grzybowo – między plemieniem a państwem". Ekspozycja poza zapoznaniem z nawjażniejszymi odkryciami archeologicznymi, pozwala zapoznać się ze szczegółami pracy archeologów.

Wirtualny spacer

Aktualności

Grzybowo 1

01/07/2015

grzybowo news