Ostrów Lednicki (dla zwiedzajacych)

500x500
500x500

OFERTA

 

Na Ostrowie Lednickim mieścił się jeden najważniejszych grodów państwa Piastów. Na terenie dzisiejszego grodziska znajdują się m.in. pozostałości potężnych wałów obronnych i pałacu książęcego z kaplicą. W niej odkryto baseny chrzścielne, które wskazują na Ostrów jako prawdopodobne miejscu chrztu Mieszka I. Dopełnieniem ruin na wyspie jest kilkakrotnie nagradzana wystawa „Pod niebem średniowiecza”.

 

500x500

ZBIORY

 

Zbiory Ostrowa Lednickiego podzielić można na dwie zasadnicze kategorie: unikatową architekturę kamienną na wyspie oraz liczne znaleziska eksponowane na wystawie „Pod niebem średniowiecza”. Wśród prezentowanych na wystawie zbiorów, warto zwrócić uwagę na unikalny w skali światowej relikwiarz bizantyjski z X w. na fragmenty Krzyża Świętego i wiele innych średniowiecznych przedmiotów liturgicznych oraz jeden z największych w Europie zbiorów militariów: mieczy, toporów, hełmów, grotów włóczni i innych.

 

500x500

WYSTAWY

 

Wystawa plenerowa na Ostrowie, przedstawia architekturę wczesnośredniowieczną, oryginalne pozostałości kamiennych budynkó i rekonstrukcje drewnianych. Ruchome zbiory wydobyte na wyspie i w jeziorze prezentowane są na nagrodzonej ekspozycji stałej „Pod niebem średniowiecza” oraz na wystawach czasowych.

 

Wirtualny spacer