Giecki oddział Muzeum znajduje się na miejscu najstarszego grodu książęcego z czasów przedpaństwowych.. Przypuszczalne miejsce narodzin Mieszka I/kolebka rodu piastowskiego.

 Odnaleziono tu słynny hełm typu szyszak. Na portrecie Bolesława Krzywoustego uwiecznił go Jan Matejko.

 W zbiorach gieckiego oddziału znajdują się artefakty z metali szlachetnych, które wskazują na wysoką rangę książęcego grodu w Gieczu i jego mieszkańców.

 W południowej części grodu znajdują się fundamenty jednego z najstarszych pałąców na ziemiach polskich, porzuconego w tajemniczych okolicnościach projektu budowy książecego pałacu – palatium.

 Najstarszy kościół romański w Polsce Kościół św. Jana Chrzciciela to drewniana świątynia wzimiankowana już w XIII w. Została postawiona na fundamentach wcześniejszego przedromańskiego kościoła.  

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer semper amet molestie mauris leo. Sed Mauris ut nibh tellus id sed Suspendisse ac et Duis.